In gesprek - maatjesprojecten

Wilt u eens met iemand praten over wat u écht bezighoudt?

"Waarom overkomt mij dit?"
"Hoe kan ik nu verder?"
"Voor wie ben ik nog van betekenis?"

In Rotterdam zijn er veel vrijwilligers die naar u toekomen en waar u mee in gesprek kan gaan over uw zorgen, vragen en verlangens. Dit geeft lucht en meer grip op uw leven.

U krijgt eerst een gesprek met een geestelijk verzorger of maatschappelijk werker die bij u langskomt om samen te kijken waar uw vragen en behoeften liggen. Na de kennismaking zoekt de coördinator een passende vrijwilliger die u regelmatig thuis bezoekt. 

De vrijwilligers van de maatjesprojecten zijn enthousiast, gemotiveerd en deskundig opgeleid.


Ouderdom Komt Met Vragen:
SPIOR
Maatjesproject tussen vrijwilligers en kwetsbare islamitische ouderen die een afstand hebben tot de reguliere zorgverlening.

Mail: info@spior.nl