Wat kan een geestelijk verzorger voor u doen?

Als er iets belangrijks of ingrijpends gebeurt in uw leven, is het belangrijk dat er iemand is die naar u luistert zonder dat er meteen een oplossing wordt aangeboden. Niet iedereen wil of kan voor een gesprek terecht bij familie of vrienden. Soms is het juist fijn om vrijuit met iemand te praten die u niet kent vanuit uw eigen kring, bijvoorbeeld als het gaat om moeilijke onderwerpen zoals schuld, levenseinde, seksueel geweld, ongewenst kinderloosheid.

Geestelijk verzorgers zijn opgeleid om te luisteren en te praten over levensvragen. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, rituelen en een goed gesprek. Een vertrouwelijk gesprek met een geestelijk verzorger kan opluchten en hij of zij kan u helpen bij het nemen van moeilijke beslissingen.

Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie u ook heeft.

De geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen Rotterdam & omstreken bieden niet alleen individuele begeleiding, ze organiseren ook bijeenkomsten en groepsgesprekken over belangrijke levensmomenten of levensthema’s. 

Bekijk hier de mogelijkheden voor groepbijeenkomsten.

Bekijk hier de geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen Rotterdam & omstreken.

Aanmelden voor begeleiding

Wilt u begeleiding door een geestelijk verzorger?

Zijn er kosten verbonden aan de begeleiding door een geestelijk verzorger?

De kosten van individuele begeleiding door een geestelijk verzorger worden vergoed via de subsidieregeling van het rijk voor geestelijke verzorging voor mensen thuis. Deze subsidieregeling is voor ouderen van boven de 50 jaar, palliatieve patiënten en hun naasten, en kinderen in de palliatieve fase en hun naasten.

Behoort u niet tot deze doelgroep, neem dan contact met ons op om eventuele mogelijkheden te bespreken via 06 12 000 550 of via de mail: geestelijkeverzorgingrotterdam@gmail.com.

Werkwijze

Na een oriënterend telefoongesprek kan een geestelijk verzorger bij u thuis langskomen.  Afhankelijk van de situatie en uw wensen, kan een vervolgafspraak worden gemaakt.  Een gesprek met een geestelijk verzorger is altijd vertrouwelijk. Informatie wordt alleen met uw toestemming en in uw belang met derden gedeeld.