Veelgestelde vragen

Wat doen geestelijk verzorgers?
Geestelijk verzorgers gaan met u in gesprek. Zij bieden professionele begeleiding bij zingevingsvragen en levensvragen. Dat kan bij u thuis, ergens bij u in de buurt of het kan een groepsgesprek zijn.

Zij adviseren organisaties en artsen over morele dilemma’s en gaan, als de client, dat wil met de arts in gesprek.

Geestelijk verzorgers geven ook lezingen en scholingen over zingeving.

Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie u ook heeft. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, rituelen en een goed gesprek. Een gesprek met een geestelijk verzorger is vertrouwelijk.

Ik ben niet gelovig, kan ik dan wel gebruik maken van het aanbod?
Ja dat kan. U kunt een keuze maken uit het overzicht "vind een geestelijk verzorger."

Waar vinden de gesprekken met een geestelijk verzorger plaats?
De gesprekken vinden plaats bij u thuis, tenzij u voor een andere plek kiest.

Hoeveel gesprekken worden er meestal gevoerd?
Het aantal gesprekken wisselt, soms is een enkel gesprek voldoende, soms voeren we vijf gesprekken. 

Kan ik mij ook aanmelden als maatje?

Ja dat kan, maatjes zijn altijd welkom. U kunt uzelf aanmelden bij de coördinator of geestelijk verzorger van het maatjesproject bij u in de buurt. Bekijk hier de maatjesprojecten.
  
Wat is het verschil tussen een geestelijk verzorger en een psycholoog?
Er is overlap in het werk van een geestelijk verzorger en een psycholoog, maar er zijn zeker ook verschillen

In gesprek met de psycholoog zal het vooral gaan over uw levensproblemen; het gesprek met de geestelijk verzorger gaat over uw levensvragen en levensgebeurtenissen. De psycholoog zal letten op stoornissen in gedrag of persoonlijkheid; de insteek van de geestelijk verzorger is uw kijk op het leven, uw levensvisie.

Naar de psycholoog gaat u met een behoefte om uw gedrag te veranderen; naar de geestelijk verzorger gaat u vanuit een behoefte om op verhaal te komen.

De psycholoog zal u behandelen met therapie, om u te helpen uw gedrag te herkennen en te veranderen. U ervaart groei en vindt nieuwe manieren van handelen.

De geestelijk verzorger zal u begeleiden, helpen duiden, ruimte maken en krachtbronnen in uzelf aanspreken. U voelt zich gezien en gehoord, krijgt weer grip en overzicht, u ervaart opluchting en ruimte om verder te leven.

Hoe kan ik gebruik maken van een Geestelijk verzorger?
U kunt zelf een geestelijk verzorger benaderen uit de lijst met geestelijk verzorgers of u kunt contact opnemen met het Centrum voor Levensvragen en dan kijken zij wie het beste bij u past. Als u ouder bent dan 50 jaar of in de palliatieve fase bent, of een mantelzorger bent zijn de gesprekken gratis.

Organiseren jullie ook evenementen?

Af en toe wordt er een evenement georganiseerd door het Centrum voor Levensvragen in samenwerking met andere organisaties. Dit wordt dan bekend gemaakt onder het kopje info. Daar vindt u dan ook informatie over de wijze van aanmelden voor dit evenement.

Heb ik voor een geestelijk verzorger een doorverwijzing nodig?

U heeft geen doorverwijzing nodig om een geestelijk verzorger in te schakelen. Iedereen kan direct in contact komen met een geestelijk verzorger. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

Uw arts of een andere professional kan u in contact brengen met een geestelijk verzorger. Als u dat wenst kan de geestelijk verzorger contact opnemen met andere hulpverleners of een gespreksverslag delen, maar dit kan nooit zonder uw toestemming.

Hoe vind ik een geestelijk verzorger?
Op deze website vindt u een overzicht van geestelijk verzorgers die u kunt deze benaderen. U kunt ook contact opnemen met het Centrum voor Levensvragen en dan kijken zij met u welke geestelijk verzorger u nu het beste kan begeleiden.

Wat kost een gesprek met een geestelijk verzorger?
Gratis inzetten van een geestelijk verzorger thuis is mogelijk voor:

Dit betekent dat de gesprekken met een geestelijk verzorger voor deze groep worden vergoed. 

Ik ben nog geen 50 jaar, wat kost een consult met een geestelijk verzorger mij?
Als u jonger bent dan 50 jaar, zijn er op dit moment twee mogelijkheden:

  • Wanneer u een aanvullende verzekering heeft, kunnen de kosten (gedeeltelijk) worden vergoed als de geestelijk verzorger lid is van het NVPA – Discipline: Geestelijke Zorg (spiritual care).
  • U betaalt de kosten zelf volgens een met de geestelijk verzorger vooraf afgesproken tarief. Voor een individueel gesprek is het adviestarief 75 euro per uur (excl. BTW en reiskosten).


Wat zijn levensvragen?
Levensvragen komen meestal op als uw leven niet meer vanzelfsprekend is. Dit gebeurt soms zomaar soms gebeurt dit door een bijzondere of ingrijpende gebeurtenis zoals  geboorte, dood, ziekte, beperking. Levensvragen zijn alledaagse vragen: wat maakt voor u de dag de moeite waard; wat gaat u doen als je nog maar kort te leven hebt;  waar “doet u het voor”; wat kan u aan uw kinderen vragen en wat niet? En het zijn ook grote vragen naar de zin en de bedoeling van het leven. Op deze vragen is niet altijd meteen een antwoord te vinden. Daarom worden ze ook wel ‘trage vragen‘ genoemd.

Hoe werkt het als ik in een instelling met een geestelijk verzorger wil praten?
In alle zorginstellingen waar mensen langer dan 24 uur verblijven, is er een geestelijk verzorger voor u. Bijvoorbeeld in:

  • Ziekenhuis
  • Verpleeghuis
  • Woonzorginstelling
  • Revalidatiecentrum
  • Psychiatrische instelling
  • Instelling voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Jeugdzorginstelling

Deze organisaties zorgen ervoor dat er een geestelijk verzorger is die past bij de levensvisie of religie van de aanvrager.