Trainingen

Trainingen op maat voor professionals en vrijwilligers

Een levensvraag kan op elk moment gesteld worden. Hoe kunt u daar als thuiszorgmedewerker, maatschappelijk werker, arts of  verzorgenden nu het beste mee om gaan? Wat kunt u zelf doen en wanneer verwijst u door?

Soms heeft u misschien als professional of vrijwilliger het gevoel dat er iets anders speelt dan alleen de lichamelijke klachten. Hoe kunt u dan goede vragen stellen en hoe maakt u hier tijd voor?

In onze trainingen gaan we met deze vragen aan de slag.

Enkele voorbeelden van trainingen die wij kunnen geven:

  • training voor vrijwilligers die door hun vrijwilligerswerk in gesprek raken met mensen die moeilijke  gebeurtenissen meemaken;
  • training voor zorgmedewerkers die handvatten zoeken om te praten over zingeving en levensvragen (zowel voor hun cliënten als voor zichzelf).
  • training voor artsen die willen leren hoe zij zingevingsvragen kunnen herkennen en hoe ze het beste kunnen doorverwijzen.

Geen kosten

Graag gaan we met u in gesprek zodat we goed aansluiten bij de behoefte van uw medewerkers. Als we tot een goede samenwerking kunnen komen zijn er geen  kosten voor training en scholing door een geestelijk verzorger.   

Vraag naar de mogelijkheden

De trainingen of scholingen zijn altijd op maat. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met GeestelijkeverzorgingRotterdam@gmail.com