Trainingen

Trainingen op maat voor professionals en vrijwilligers

Een levensvraag kan op elk moment gesteld worden. Hoe kunt u daar als thuiszorgmedewerker, maatschappelijk werker, arts of  verzorgenden nu het beste mee om gaan? Wat kunt u zelf doen en wanneer verwijst u door?

In onze trainingen gaan we met deze vragen aan de slag.

Enkele voorbeelden van trainingen die wij kunnen geven:

  • training voor vrijwilligers die door hun vrijwilligerswerk in gesprek raken met mensen die moeilijke  gebeurtenissen meemaken;
  • training op maat voor professionals die willen leren hoe zij zingevingsvragen kunnen herkennen, hoe ze hierover het gesprek aangaan en hoe ze het beste kunnen doorverwijzen.

Graag gaan we met u in gesprek zodat we goed aansluiten bij de behoefte van uw medewerkers. We sluiten aan bij het kennisniveau en zorgen voor goede interactieve scholingen. Dat kan een of twee uur zijn of drie dagdelen. Als uw organisatie niet in staat in de scholingskosten te betalen verzorgen wij de scholing gratis.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met GeestelijkeverzorgingRotterdam@gmail.com