Ons aanbod

Bekijk ons aanbod per wijk

JOANNE DEKKER - VAN ASSELT

Geestelijk verzorger
06 18 942 376

Als er iets belangrijks of ingrijpends gebeurt in uw leven, kunt u de draad kwijtraken en overspoeld voelen door emoties en vragen. Vanzelfsprekendheden vallen weg. Na ingrijpende verlieservaringen kunt u zich afvragen: "Wie ben ik zelf?"

Dan is het waardevol om uw verhaal te kunnen vertellen en u gezien en gehoord te voelen, dat er een persoon is die met aandacht naar u luistert, zonder dat er meteen oplossingen worden aangedragen. Als geestelijk verzorger bied ik deze vorm van professionele steun.

Een vertrouwelijk gesprek met een geestelijk verzorger kan opluchten. Samen proberen we levensvragen te verhelderen en vanuit uw eigen verhaal te zoeken naar wat voor u op dit moment waardevol is, troost biedt en kracht geeft. 

Ik werk sinds 2002 als geestelijk verzorger in de verpleeghuiszorg, sinds 2015 voor De Zellingen in Capelle en Krimpen aan den IJssel. Ik werk op een palliatieve afdeling maar ook op een revalidatie afdeling met (CVA)  patienten en op psychogeriatrische en somatische afdelingen.  

Ik word gevoed vanuit protestants christelijke bronnen. Het maakt me gevoelig voor hoe mensen met vragen rond het lijden worstelen en er nieuwe zin in weten te 'ontvangen'.

In de gesprekken staat uw persoonlijke levensverhaal centraal en sluit ik daarbij aan. Soms kan een ritueel of creatieve verwerkingsvorm behulpzaam zijn, dan zoek ik graag samen met u wat 'past'.

Aanvullende informatie:

 • Beroepsvereniging: VGVZ
 • Registernummer SKGV: 410579
 • Levensovertuiging: protestants christelijk (PKN)
JOANNE DEKKER - VAN ASSELT
Specialismes
 • Ouderen
 • Palliatieve zorg
 • Revalidatie
 • Rituelen
 • Stervensbegeleiding
Talen
 • Duits
 • Nederlands
Levensovertuiging
 • Protestants
Terug

Zoek op product:

Groepsbijeenkomsten

Wilt u anderen ontmoeten? Of deelnemen aan telefonische groepsgesprekken?
Zin in Bellen?

Lees meer

Trainingen, advies en consultatie

Training op maat voor professionals, vrijwilligers en organisaties.
Advies en consultatie.

Lees meer